KSÜ Logo

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doktora Sonrası Araştırma ve Araştırmacı Programı

DOSAP Proje Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

DOSAP Kapsamında Desteklenecek Projeler:

1-  Bulunduğu yıl ve bir önceki yıl içerisinde TÜBİTAK 1001, 1003, 1505, 1511, 3501, KAMAG, SAVTAG (1002 hariç) gibi AR-GE’ ye dayalı programlarından C puanı almış projeler, DOSAP kapsamında BAP’a sunulabilir ve DOSAP araştırmacısı çalıştırılabilir. (Yönerge md. 6/7)

2- Ülkemiz ve Kahramanmaraş için önemli bir sorunun çözülmesine katkı sağlayacak veya katma değer oluşturabilecek projeler desteklenmek üzere DOSAP kanalıyla BAP’a sunulabilir. Sunulan projenin, ikisi başka üniversitelerden olmak üzere 3 hakemden olumlu rapor alması rapor alması ve BAP komisyonu tarafından kabul edilmesi hâlinde projede DOSAP kapsamında araştırmacı çalıştırılabilir. (Yönerge md. 6/8)

DOSAP Proje Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

Proje Başvurusu için aşağıda yer alan gerekli belgeler hazırlanarak BAP Otomasyon Sisteminde proje başvuru kısmına yüklenerek kaydedilecek sonrasında DOSAP proje servisinde görevli Fırat İPEK 4312 nolu hattan aranarak belgelerin kontrolü talep edilecek, personelimizden onay alındıktan sonra yürütücü tarafından proje başvurusu e-imza ile onayla ve gönder işlemi yapılacak ve daha sonra proje başvurusu sırasıyla Bölüm Başkanına ve Dekan / Müdüre onaya düşecektir. Amirlerce e-imza ile onaylandıktan sonra başvuru BAP Koordinatörlüğüne düşecektir.

1- İnternet sayfamızın belgeler kısmında yer alan "DOSAP Proje Başvuru Formları Seti"

2- Yürütücünün TÜBİTAK ARBİS'te oluşturulmuş Akademik Özgeçmişi

(Proje yürütücüsünün KSÜ'de tam zamanlı çalışan ve doktora/sanatta yeterlilik (veya uzmanlık) unvanı aldıktan sonra alanında en az 5 yıl akademik deneyime sahip olması ve Profesör, Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi  kadrosunda görev yapıyor olması zorunludur. Öğretim üyeliğinde 5 yıllık deneyimi sağlamamasına rağmen, TÜBİTAK, AB vb. organizasyonlarca fonlanmış devam eden veya tamamlanmış bir kurum dışı araştırma projesinde yürütücü olarak görev yapan öğretim üyeleri için, yürütülen projenin niteliği ve kapsamının DOSAP koordinatörlüğü tarafından uygun görülmesi hâlinde bu koşul aranmaz)(Yönerge md. 7)

    3- Proje yürütücüsünün son 5 yılda SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde tam metin makale türünde yayınlarını gösterir liste (en az 3 adet yayın olmalıdır) (Yönerge md. 4/1)

    4- Yürütücünün Tam Metin 1 Yayını ve WoS Çeyreğini Gösterir Belge (TÜBİTAK (1002 hariç), AB vb. yurt dışı organizasyonlarca fonlanmış bir kurum dışı araştırma projesinde yürütücü olarak görev yapmış/yapmakta olan öğretim üyeleri için yürüttükleri projenin niteliği ve kapsamının DOSAP koordinatörlüğü tarafından uygun görülmesi hâlinde yayınlardan en az birisinin Q1 Q2 veya Q3 kategorisindeki dergilerde gerçekleştirilmiş olması koşulu aranmaz)(Yönerge md. 4/1)

    5- Araştırmacının TÜBİTAK ARBİS'te oluşturulmuş Akademik Özgeçmişi

    6- Araştırmacı Doktora Diploması/Mezuniyet Belgesi (Ek Madde 34 uyarınca ücret ödenecekse mezuniyet tarihinden itibaren 7 yılı doldurmamış olmalıdır) (Yönerge md. 8/1-2)

    7- Araştırmacı Doktora Tez Kitabı Kapak ve Özet Sayfası (Doktora tez konusu proje konusu ile ilgili olamlıdır-Yönerge md. 8/8)

    8-Araştırmacı Yabancı Dil Belgesi (Son 5 yılda alınmış, 60 puan ve üstü)(%100 yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans derecesi ile mezun olmuşsa veya yurt dışında yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans veya doktora derecesi almışsa ya da 2547 sayılı kanunun Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamı başlıklı Ek 34 üncü maddesi uyarınca ücreti ödenmeyecekse eklenmeyecektir) (Yönerge md. 8/3)

    9- Araştırmacının Doktora veya uzmanlık tezinden ya da dâhil olduğu bir araştırmadan üretilmiş ve SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayınlanmış ve yazarları arasında yer aldığı en az 1 adet tam metin makalesi ve yayınlandığını gösterir internet sayfası görüntüsü (Ek Madde 34 uyarınca ücret ödenmeyecekse eklenmeyecektir) (Yönerge md. 8/4)(Birden fazla yayını varsa listesi eklenmelidir)

    10- Erkek araştırmacılar için askerlik yaptığını veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (Yönerge md. 8/9) (Yabancı Uyruklular Hariç) 

    11-T.C. vatandaşı olmayan veya Türkiye'de daimi ikametgâhı bulunmayan araştırmacılar için oturum izni belgesi veya vize işlemlerine dair belge (Yönerge md. 11/3)

    12- Projede satın alınacak tüm malzemeler için Proforma Fatura (Proforma Faturalarda mal/hizmet adedi ve tutar toplamı proje bütçe kısmındaki talep ile aynı olmalıdır.)

    13- Demşrbaş Alımı Varsa Teknik Şartname (Yürütücü İmzalı)

    14- (Varsa) Etik Kurul Belgesi

    15- (Varsa) Yaptırılacak Anket Formu

    16- (Varsa) Yakıt Talebi Hesap Tablosu

    17- (Varsa)Yürütücünün veya Araştırmacının devam eden TÜBİTAK Projesini Gösterir Belge

    18- Yürütücü Daha Önce DOSAP Projesi Yaptıysa Projeden WoS Yayını ve Çeyreğini Gösterir Belge

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı